icon icon icon

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ IN KIM LOẠI THẾ KỶ

Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ IN KIM LOẠI THẾ KỶ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ IN KIM LOẠI THẾ KỶ

Địa chỉ : Lô B23,Đường số 2 ,Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4),Xã Đức Hòa Hạ,Huyện Đức Hòa,Tỉnh Long An

Điện thoại: 0917891105 Mr.Quốc

Email : ctyintheky@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi thông tin liên hệ